மின் அமைப்பு

வரவேற்புக்குழு

பாலர் பாடசாலை

தீர்த்தமடம்

அந்தியேட்டி மடம்

ஊறணி ஊற்று

நெடியகாடு குளம்

சுமைதாங்கி

நெடியகாடு இளைஞர் விளையாட்டுக்கழகத்தின் சின்னம் புதுப்பித்தல்

 நெடியகாடு இளைஞர் விளையாட்டுக்கழகத்தின் தற்போது பாவனையில் உள்ள சின்னமான 'ஒலிம்பிக் தீபம்' புதிப்பிக்கப்படவுள்ளதால் நெடியகாடு இளைஞர் விளையாட்டுக்கழகத்தின் அங்கத்தவர்கள், அபிமானிகளிடமிருந்து ஆக்கங்கள் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது

இதற்கான கழக நிர்வாகத்தினரின் அறிவித்தல் கடிதமும், ஏற்கனவே பயன்பாட்டில் உள்ள சின்னமும் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

 

தொடர்புகளுக்கு

ndavvt@gmail.com

பிள்ளையார்

நெ.அ.சபை (NDA)

கணபதி மின்

படிப்பகம்

பூங்காவனம்

மோர்மடம்

மைதானம்

புகைக்கூண்டு