மின் அமைப்பு

வரவேற்புக்குழு

பாலர் பாடசாலை

தீர்த்தமடம்

அந்தியேட்டி மடம்

ஊறணி ஊற்று

நெடியகாடு குளம்

சுமைதாங்கி

வல்வை நெடியகாடு இளைஞர் விளையாட்டு கழகத்தின் மணிவிழாவை முன்னிட்டு நடாத்தப்பட்ட தம்பதிகள் சைக்கிள் ஓட்டம், வினோதஉடைப் போட்டி

 வல்வை நெடியகாடு இளைஞர் விளையாட்டு கழகத்தின் மணிவிழாவை முன்னிட்டு நடாத்தப்பட்ட   தம்பதிகள் சைக்கிள் ஓட்டம், வினோதஉடைப் போட்டி என்பன இன்று (27.07.2013) மாலை 5.00 மணிக்ககு பெருந்திரளான பார்வையாளர்கள் மத்தியில் வெகுசிறப்பாக நடைபெற்றது.

முதலில் தம்பதிகள் சைக்கிள் ஓட்டம் வல்வை சிதம்பரக் கல்லூரி முன்றலிலிருந்து ஆரம்பித்து நெடியகாடு திருச்சிற்றம்பலப் பிள்ளையார் ஆலய வீதியில் முடிவடைந்தது. தொடர்ந்து வெளிக் கழகங்களுக்கான வீனோத உடைப்போட்டி வல்வை முத்துமாரி அம்மன் ஆலய வீதியிலிருநிது ஆரம்பித்து நெடியகாடு திருச்சிற்றம்பலப் பிள்ளையார் ஆலய வீதியில் முடிவடைந்தது. 

 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_0243.JPG
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_0245.JPG
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_0246.JPG
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_0253.JPG
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_0254.JPG
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_0255.JPG
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_0298.JPG
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_0299.JPG
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_0300.JPG
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_0301.JPG
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_0305.JPG
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_0306.JPG
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_0321.JPG
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_0323.JPG
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_0325.JPG
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_0327.JPG
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_0329.JPG
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_0330.JPG
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_0331.JPG
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_0332.JPG
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_0333.JPG
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_0335.JPG
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_0337.JPG
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_0341.JPG
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_0342.JPG
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_0344.JPG
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_0345.JPG
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_0347.JPG
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_0353.JPG
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_0360.JPG
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_0362.JPG
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_0376.JPG
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_0380.JPG
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_0383.JPG
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_0384.JPG
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_0387.JPG
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_0393.JPG
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_0395.JPG
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_0401.JPG
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_0405.JPG
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_0410.JPG
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_0418.JPG
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_0420.JPG
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_0424.JPG
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_0426.JPG
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_0490.JPG
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_0491.JPG
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_0493.JPG
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_0494.JPG
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_0495.JPG
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_0496.JPG
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_0497.JPG
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_0498.JPG
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_0502.JPG
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_0505.JPG
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_0506.JPG
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_0510.JPG
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_0517.JPG
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_0518.JPG
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_0519.JPG
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_0520.JPG
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_0521.JPG

தொடர்புகளுக்கு

ndavvt@gmail.com

பிள்ளையார்

நெ.அ.சபை (NDA)

கணபதி மின்

படிப்பகம்

பூங்காவனம்

மோர்மடம்

மைதானம்

புகைக்கூண்டு