மின் அமைப்பு

வரவேற்புக்குழு

பாலர் பாடசாலை

தீர்த்தமடம்

அந்தியேட்டி மடம்

ஊறணி ஊற்று

நெடியகாடு குளம்

சுமைதாங்கி

வல்வை நெடியகாடு இளைஞர் விளையாட்டு கழகத்தின் மணிவிழாவை முன்னிட்டு நடாத்தப்பட்ட நீச்சல், கட்டுமரம் வலித்தல், படகோட்டம் ஆகிய நிகழ்வுகளின் புகைப்படங்கள்

முதல் போட்டியாக படகோட்டம் இன்பருட்டி கடலிருந்து ஆரப்பிக்கப்பட்டு ஆதிகோவிலடி கடலில் முடிவடைந்தது. இந்த படகோட்டத்தில் ஆதிசத்தி விளையாட்டுக்கழகத்தை சேர்ந்த சுதாகர் என்பவர் வெற்றியீட்டினார்.

அடுத்து நீச்சல் போட்டி ஆதிகோவிலடி கடலிருந்து ஆரம்பிக்கப்பட்டு கொத்தியால் கடலில் முடிவடைந்தது. இந்த நீச்சல் போட்டியில் வல்வை விளையாட்டுக்கழகத்தை சேர்ந்த பாலேந்திரன் ( 57 வயது ) என்பவர் வெற்றியீட்டினார்.

இறுதியாக கட்டுமரம் வலிக்கும் போட்டி ஆதிகோவிலடி கடலிருந்து ஆரம்பிக்கப்பட்டு ஊறணி கடலில் முடிவடைந்தது. கட்டுமரம் வலிக்கும் போட்டியில் விண்மீன் விளையாட்டுக்கழகத்தை சேர்ந்த வீரர்கள் வெற்றியீட்டினார்கள்.

 

 • CLICK_TO_ENLARGE 131.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 132.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 133.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 134.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 135.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 136.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 137.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 138.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 139.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 140.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 141.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 142.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 153.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 154.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 155.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 160.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 161.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 162.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 163.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 164.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 169.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 170.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 171.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 172.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 173.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 174.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 175.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 176.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 177.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 178.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 179.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 180.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 181.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 182.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 183.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 191.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 192.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 216.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 217.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 218.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 219.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 220.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 221.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 222.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 223.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 224.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 225.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 226.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 227.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 228.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 229.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 230.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 231.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 232.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 233.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 234.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 235.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 236.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 237.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 238.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 239.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 240.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 241.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 242.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 243.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 244.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 245.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 246.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 247.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 248.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 249.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 250.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 251.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 252.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 260.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 261.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 262.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 263.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 264.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 265.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 266.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 267.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 268.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 269.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 270.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 271.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 272.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 273.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 274.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 275.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 276.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 277.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 278.jpg

தொடர்புகளுக்கு

ndavvt@gmail.com

பிள்ளையார்

நெ.அ.சபை (NDA)

கணபதி மின்

படிப்பகம்

பூங்காவனம்

மோர்மடம்

மைதானம்

புகைக்கூண்டு