மின் அமைப்பு

வரவேற்புக்குழு

பாலர் பாடசாலை

தீர்த்தமடம்

அந்தியேட்டி மடம்

ஊறணி ஊற்று

நெடியகாடு குளம்

சுமைதாங்கி

கணபதி பாலர் பாடசாலை கட்டடத்தொகுதித் திறப்புவிழா முழுப் படத்தொகுப்பு

கடந்த 31.01.2018 அன்று தைப்பூச நன்னாளில் நடைபெற்ற புதிய கணபதி பாலர் பாடசாலையினையும் அதனுடன் கூடிய கணபதி கலாச்சார மண்டபத்தினையும் உள்ளடக்கிய கட்டடத் தொகுதித் திறப்பு விழாவின் முழுப்படத்தொகுப்பு கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

கீழ்த் தளத்தில் அமையப்பெற்ட கணபதி பாலர் பாடசாலையானது நெடியகாடு அபிவிருத்திச் சபையினூடாக அமரர்.அருமைச்சந்திரலிங்கம் பெண் மலர்ரோகினிஅம்மா ஞாபகார்த்தமாக திரு.திருமதி. அமிர்தராசன் மகள் பிரதீபா அவர்களின் நிதி அனுசரணையுடன் அமைக்கப்பட்டு அவர்களால் திறந்து வைக்கப்பட்டதுடன், கணபதி படிப்பக அங்கத்தவர்கள், நலன்விரும்பிகள், ஆதரவாளர்கள் மற்றும் கணபதி பாலர் பாடசாலை பழையமாணவர்கள் ஆகியோரினதும், நெடியகாடு அபிவிருத்திச் சபையின் பெரும் நிதிப்பங்களிப்புடன் அமைக்கப்பட்ட மேல்த்ள கலாச்சார மண்டபமானது நெடியகாட்டின் மூத்த உறுப்பினரும் நெடியகாடு வரவேற்புக் குழுவின் பொருளாளரும் ஆகிய திரு.நாகேஸ்வரன் நகுலேஸ்வரன் அவர்களால திறந்து வைக்கப்பட்டமை குறிப்பிடத்தக்கது.

அத்துடன் மேற்படி கலாச்சார மண்டபத்தின் மூலம் கிடைக்கப்பெறும் வருமானமானது கணபதி படிப்பகம், கணபதி பாலர் பாடசாலை செயற்பாடுகளை சிறந்த முறையில் முன்னெடுப்பதற்கும் முற்றும் நெடியகாடு சமூகத்தின் ஒட்டுமொத்த அபிவிருத்திக்கும் (விளையாட்டுக் கழகம், மின் அமைப்பு, கலை கலாச்சாரம்..... போன்றவற்றிற்கு) பயன்படுத்தப்படவேண்டும் என்ற தூர நோக்கிலேயே மிகப்பெரும் முதலீட்டில் அமைக்கப்பட்டமை குறிப்பிடத்தக்கது.

 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_8614 Copy.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_8615 Copy.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_8616 Copy.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_8618 Copy.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_8620 Copy.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_8622 Copy.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_8625 Copy.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_8668 Copy.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_8674 Copy.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_8677 Copy.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_8691 Copy.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_8692 Copy.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_8697 Copy.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_8698 Copy.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_8700 Copy.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_8704 Copy.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_8707 Copy.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_8709 Copy.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_8711 Copy.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_8714 Copy.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_8715 Copy.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_8717 Copy.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_8719 Copy.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_8722 Copy.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_8724 Copy.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_8725 Copy.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_8726 Copy.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_8727 Copy.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_8729 Copy.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_8730 Copy.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_8732 Copy.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_8735 Copy.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_8738 Copy.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_8742 Copy.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_8743 Copy.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_8745 Copy.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_8747 Copy.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_8748 Copy.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_8749 Copy.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_8750 Copy.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_8751 Copy.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_8752 Copy.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_8753 Copy.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_8754 Copy.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_8755 Copy.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_8756 Copy.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_8757 Copy.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_8758 Copy.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_8759 Copy.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_8760 Copy.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_8762 Copy.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_8766 Copy.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_8770 Copy.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_8771 Copy.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_8773 Copy.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_8774 Copy.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_8775 Copy.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_8778 Copy.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_8779 Copy.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_8780 Copy.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_8782 Copy.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_8784 Copy.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_8785 Copy.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_8789 Copy.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_8791 Copy.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_8794 Copy.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_8804 Copy.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_8805 Copy.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_8807 Copy.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_8810 Copy.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_8813 Copy.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_8814 Copy.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_8816 Copy.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_8817 Copy.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_8820 Copy.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_8821 Copy.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_8822 Copy.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_8824 Copy.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_8825 Copy.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_8826 Copy.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_8828 Copy.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_8830 Copy.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_8832 Copy.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_8833 Copy.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_8835 Copy.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_8839 Copy.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_8840 Copy.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_8843 Copy.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_8844 Copy.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_8848 Copy.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_8851 Copy.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_8859 Copy.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_8861 Copy.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_8866 Copy.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_8868 Copy.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_8871 Copy.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_8875 Copy.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_8877 Copy.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_8880 Copy.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_8885 Copy.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_8886 Copy.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_8891 Copy.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_8892 Copy.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_8895 Copy.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_8896 Copy.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_8901 Copy.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_8902 Copy.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_8904 Copy.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_8907 Copy.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_8909 Copy.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_8913 Copy.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_8914 Copy.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_8916 Copy.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_8925 Copy.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_8930 Copy.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_8931 Copy.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_8933 Copy.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_8934 Copy.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_8937 Copy.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_8938 Copy.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_8945 Copy.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_8946 Copy.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_8949 Copy.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_8952 Copy.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_8955 Copy.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_8958 Copy.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_8963 Copy.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_8964 Copy.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_8965 Copy.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_8967 Copy.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_8968 Copy.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_8969 Copy.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_8970 Copy.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_8979 Copy.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_8984 Copy.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_8986 Copy.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_8988 Copy.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_8991 Copy.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_8992 Copy.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_8993 Copy.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_8994 Copy.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_8995 Copy.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_8997 Copy.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_8998 Copy.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_9000 Copy.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC_9034 Copy.jpg

தொடர்புகளுக்கு

ndavvt@gmail.com

பிள்ளையார்

நெ.அ.சபை (NDA)

கணபதி மின்

படிப்பகம்

பூங்காவனம்

மோர்மடம்

மைதானம்

புகைக்கூண்டு