மின் அமைப்பு

வரவேற்புக்குழு

பாலர் பாடசாலை

தீர்த்தமடம்

அந்தியேட்டி மடம்

ஊறணி ஊற்று

நெடியகாடு குளம்

சுமைதாங்கி

கணபதி பாலர் பாடசாலையின் வருடாந்த விளையாட்டுப்போட்டி – 2016 முழுப் புகைப்படத் தொகுப்பு

 வல்வை நெடியகாடு கணபதி பாலர் பாடசாலையின் 2016 ஆண்டிற்கான வருடாந்த விளையாட்டுப் போட்டி 05.06.0216 அன்று பி.ப 2.00 மணிக்கு நெடியகாடு திருச்சிற்றம்பலப் பிள்ளையார் ஆலய தெற்கு வீதியில் மிகவும் சிறப்பாக நடைபெற்றது.

நிகழ்விற்கு பிரதம விருந்தினராக திரு.திருநாவுக்கரசு அரவிந்தன் (துன்னாலை தெற்கு அ.த.க பாடசாலை அதிபர்) அவர்கள் கலந்து சிறப்பித்தார். 

திரு.தி.அரவிந்தன் அவர்கள் கணபதி பாலர் பாடசாலையின் பழையமாணவர் என்பதும், கணபதி பாலர் பூங்காவினை உருவாக்குவதற்கு முக்கிய பங்காற்றியவர் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்க விடையங்களாகும்.

 • CLICK_TO_ENLARGE 1.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 10.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 100.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 101.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 102.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 103.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 104.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 105.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 106.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 107.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 108.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 109.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 11.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 110.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 111.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 112.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 113.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 114.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 115.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 116.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 117.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 118.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 119.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 12.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 120.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 121.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 122.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 123.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 124.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 125.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 126.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 127.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 128.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 13.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 14.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 15.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 16.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 17.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 18.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 19.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 21.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 23.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 24.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 25.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 26.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 27.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 28.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 3.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 31.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 32.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 33.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 34.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 35.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 36.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 37.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 38.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 39.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 4.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 40.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 41.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 42.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 43.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 44.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 45.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 46.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 47.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 48.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 49.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 5.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 50.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 51.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 52.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 53.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 54.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 55.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 56.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 57.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 58.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 59.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 6.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 60.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 61.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 62.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 63.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 64.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 65.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 66.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 67.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 68.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 69.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 7.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 70.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 71.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 72.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 73.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 74.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 75.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 76.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 77.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 78.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 79.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 8.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 80.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 81.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 82.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 83.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 84.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 85.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 86.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 87.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 88.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 89.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 9.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 90.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 91.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 92.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 93.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 94.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 95.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 96.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 97.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 98.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 99.jpg

தொடர்புகளுக்கு

ndavvt@gmail.com

பிள்ளையார்

நெ.அ.சபை (NDA)

கணபதி மின்

படிப்பகம்

பூங்காவனம்

மோர்மடம்

மைதானம்

புகைக்கூண்டு