மின் அமைப்பு

வரவேற்புக்குழு

பாலர் பாடசாலை

தீர்த்தமடம்

அந்தியேட்டி மடம்

ஊறணி ஊற்று

நெடியகாடு குளம்

சுமைதாங்கி

நெடியகாடு திருச்சிற்றம்பலப் பிள்ளையார் ஆலய வீதியில் உருத்திராட்ச்ச மரம் நாட்டப்பட்டது.

நெடியகாடு அபிவிருத்திச் சபையினால் கண்டியிலிருந்து தருவிக்கப்பட்ட அரிய மரங்களில் ஒன்றான உருத்திராட்ச்சமரம் இன்று நெடியகாடு திருச்சிற்றம்பலப் பிள்ளையார் ஆலய முன்றலில் நாட்டப்பட்டது.

தொடர்புகளுக்கு

ndavvt@gmail.com

பிள்ளையார்

நெ.அ.சபை (NDA)

கணபதி மின்

படிப்பகம்

பூங்காவனம்

மோர்மடம்

மைதானம்

புகைக்கூண்டு