மின் அமைப்பு

வரவேற்புக்குழு

பாலர் பாடசாலை

தீர்த்தமடம்

அந்தியேட்டி மடம்

ஊறணி ஊற்று

நெடியகாடு குளம்

சுமைதாங்கி

நெடியகாடு திருச்சிற்றம்பலப் பிள்ளையார் ஆலய வீதியில் உருத்திராட்ச்ச மரம் நாட்டப்பட்டது.

நெடியகாடு அபிவிருத்திச் சபையினால் கண்டியிலிருந்து தருவிக்கப்பட்ட அரிய மரங்களில் ஒன்றான உருத்திராட்ச்சமரம் இன்று நெடியகாடு திருச்சிற்றம்பலப் பிள்ளையார் ஆலய முன்றலில் நாட்டப்பட்டது.

கணபதி மின் அமைப்பின் இயந்திரங்கள் - பாகம் 2

கணபதி மின் அமைப்பின்  இயந்திரங்கள் - பாகம் 2

 • CLICK_TO_ENLARGE 24062010007.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 24062010008.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 24062010009.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 25052010060.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE 30052010070.jpg
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC03225.JPG
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC03226.JPG
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC03227.JPG
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC03234.JPG
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC04270.JPG
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC04271.JPG
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC04272.JPG
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC04273.JPG
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC04276.JPG
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC04277.JPG
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC04279.JPG
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC04280.JPG
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC04282.JPG
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC04284.JPG
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC04285.JPG
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC04286.JPG
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC04287.JPG
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC04288.JPG
 • CLICK_TO_ENLARGE DSC04289.JPG

 

 

கணபதி மின் அமைப்பின் இயந்திரங்கள் - பாகம் 1

கணபதி மின் அமைப்பின்  இயந்திரங்கள் - பாகம் 1

 • CLICK_TO_ENLARGE DSCF0044.JPG
 • CLICK_TO_ENLARGE DSCF0045.JPG
 • CLICK_TO_ENLARGE DSCF0046.JPG
 • CLICK_TO_ENLARGE DSCF0047.JPG
 • CLICK_TO_ENLARGE DSCF0048.JPG
 • CLICK_TO_ENLARGE DSCF0049.JPG
 • CLICK_TO_ENLARGE DSCF0050.JPG
 • CLICK_TO_ENLARGE DSCF0051.JPG
 • CLICK_TO_ENLARGE DSCF0051_copy.jpg

 

 

தொடர்புகளுக்கு

ndavvt@gmail.com

பிள்ளையார்

நெ.அ.சபை (NDA)

கணபதி மின்

படிப்பகம்

பூங்காவனம்

மோர்மடம்

மைதானம்

புகைக்கூண்டு