மின் அமைப்பு

வரவேற்புக்குழு

பாலர் பாடசாலை

தீர்த்தமடம்

அந்தியேட்டி மடம்

ஊறணி ஊற்று

நெடியகாடு குளம்

சுமைதாங்கி

வல்வை இந்திரவிழா பற்றிய அறிக்கை

வல்வை இந்திரவிழாவில் ஏற்பட்டுள்ள குழப்பநிலை காரணமாக வல்வை நெடியகாடு மோர்மட வரவேற்புக்குழுவினாரால் இன்று வல்வை மக்களுக்கு வெளியிடப்பட்ட அறிக்கை இணைக்கப்பட்டுள்ளது. மக்களின் கருத்துக்கள் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.

தொடர்புகளுக்கு

ndavvt@gmail.com

பிள்ளையார்

நெ.அ.சபை (NDA)

கணபதி மின்

படிப்பகம்

பூங்காவனம்

மோர்மடம்

மைதானம்

புகைக்கூண்டு